Forældrebestyrelsen

Klub Inn´s forældrebestyrelse består af forældrerepræsentanter (gerne så mange som muligt), 1 medarbejderrepræsentant og lederen af klubben.

 

Der holdes som regel mellen 4 - 6 møder årligt i bestyrelsen.

 

Bestyrelsen er først og fremmest vigtige sparringspartnere for personale mht . at lægge nogle pincipper for klubbens virke.

Men derudover har bestyrelsen nogle formelle opgaver.

    • godkende budget og virksomhedsplan
    • deltage i lederansættelser
    • deltage i medarbejder ansættelser
    • afgive høringssvar når kommunen henvender sig
    • rejse sager over for kommunen  som tjener klubben